Tel: 06503504887 | Mail: trungtamtamthantandinh@yahoo.com.vnTổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ cho bệnh nhân

imgNgày 27 tháng 7 năm 2014, Trung tâm thực hiện phối hợp với Câu lạc bộ Tươi Sáng để tổ chức giao lưu văn nghệ và chăm lo bữa ăn cho 1.200 bệnh nhân

Chăm lo cho bệnh nhân nhân kỷ niệm 69 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2014)

imgNhân kỷ niệm 69 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2014), Trung tâm đã tổ chức cho bệnh nhân tham gia sinh hoạt văn nghệ, thi đố vui và một số trò chơi tập thể.

Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 và 45 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ Chí Minh

imgNhằm quán triệt, phổ biến để giúp đảng viên hiểu, nắm vững những nội dung cơ bản, các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ chín của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ, nhất quán, đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, công tác của mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ. Ngày 12 tháng 9 năm 2014, Chi bộ Trung tâm tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết lần thứchín của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ Chí Minh

Trung tâm tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014

imgNgày 24 tháng 7 năm 2014, Trung tâm tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014. Tham dự có các thành viên trong Ban Giám đốc cùng toàn thể CCVC – NLĐ tại đơn vị.

Họp mặt đầu năm và triển khai nhiệm vụ

imgNgày 6/2/2014, Trung tâm tổ chức họp mặt toàn thể CCVC – NLĐ và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014; tại buổi họp mặt này, Trưởng các bộ phận đã cam kết và quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2014

Tổ chức Lễ Mittinh kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2014)

imgNgày 3/2/2014, Chi bộ Trung tâm tổ chức Lễ Mittinh kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2014); tại buổi lễ Mitting này đ/c Lê Công Hùng – Bí Thư Chi bộ đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng và giáo dục toàn thể đảng viên trong Chi bộ thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức của người đảng viên.

Quyết định xếp hạng trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định

imgQuyết định số 479/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về xếp hạng 1 cho Trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh