Tel: 06503504887 | Mail: trungtamtamthantandinh@yahoo.com.vnGiám đốc Trung tâm đến chúc Tết và lì xì cho bệnh nhân các khoa bệnh vào ngày đầu năm

Ngày mồng 1 Tết, đồng chí Lê Công Hùng – Giám đốc Trung tâm đi chúc Tết toàn thể bệnh nhân tại 9 khoa bệnh và toàn thể CCVC – NLĐ đang trực tại 13 bộ phận trong Trung tâm; đồng chí Giám đốc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân cũng như vận động bệnh nhân vui tươi ăn Tết tại Trung tâm giống như ăn Tết tại gia đình; bệnh nhân Trung tâm rất phấn khởi, vui mừng khi đồng chí Giám đến chúc Tết.