Tel: 06503504887 | Mail: trungtamtamthantandinh@yahoo.com.vnHọp mặt đầu năm và triển khai nhiệm vụ

Ngày 6/2/2014, Trung tâm tổ chức họp mặt toàn thể CCVC – NLĐ và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014; tại buổi họp mặt này, Trưởng các bộ phận đã cam kết và quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2014; từng cá nhân viên chức, người lao động thể hiện nổ lực phấn đấu hơn nữa góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014