Tel: 06503504887 | Mail: trungtamtamthantandinh@yahoo.com.vnTrung tâm tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014

Ngày 24 tháng 7 năm 2014, Trung tâm tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014. Tham dự có các thành viên trong Ban Giám đốc cùng toàn thể CCVC – NLĐ tại đơn vị. Hội nghị đã đánh giá được kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm, đề ra các biện pháp, giải pháp để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đồng thời triển khai công tác của 6 tháng cuối năm 2014. Cũng tại Hội nghị, Ban Giám đốc Trung tâm đã kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, quản lý bệnh nhân.