Tel: 06503504887 | Mail: trungtamtamthantandinh@yahoo.com.vnTổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 và 45 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ Chí Minh

Nhằm quán triệt, phổ biến để giúp đảng viên hiểu, nắm vững những nội dung cơ bản, các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ chín của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ, nhất quán, đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, công tác của mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ. Ngày 12 tháng 9 năm 2014, Chi bộ Trung tâm tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết lần thứchín của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ Chí Minh. Trong Hội nghị, cấp ủy Chi bộ đã triển khai toàn bộ nội dung của hai chuyên đề đến toàn thể đảng viên. Trước đó, ngày 11 tháng 09 năm 2014, trong buổi sinh hoạt định kỳ, Cấp ủy đã tặng quà lưu niệm kỷ niệm ngày sinh nhật Đảng của các đảng viên trong Chi bộ.