Tel: 06503504887 | Mail: trungtamtamthantandinh@yahoo.com.vnChăm lo cho bệnh nhân nhân kỷ niệm 69 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2014)

Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2014), Trung tâm đã tổ chức cho bệnh nhân tham gia sinh hoạt văn nghệ, thi đố vui và một số trò chơi tập thể. Chương trình đã tạo không khí vui tươi, mang lại một sân chơi bổ ích, lành mạnh góp phần giải tỏa tâm lý của bệnh nhân, động viên, khích lệ bệnh nhân vươn lên trong quá trình điều trị.