Tel: 06503504887 | Mail: trungtamtamthantandinh@yahoo.com.vnTổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ cho bệnh nhân

Ngày 27 tháng 7 năm 2014, Trung tâm thực hiện phối hợp với Câu lạc bộ Tươi Sáng để tổ chức giao lưu văn nghệ và chăm lo bữa ăn cho 1.200 bệnh nhân. Hoạt động với sự tham gia của hơn 40 tình nguyện viên đến từ Câu lạc bộ Tươi Sáng, tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và biểu diễn thời trang với chủ đề “ước mơ của tôi”. Chương trình đã mang lại nhiều niềm vui, tiếng cười góp phần chăm lo về mặc tinh thần cho các bệnh nhân đang được chăm sóc tại Trung tâm.